Klachtenregeling

Bent u ontevreden of heeft u een vraag of opmerking over één van de diensten? Dan horen wij graag van u. Vaak biedt een open gesprek al een goede oplossing.

Praktijk Vrij is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling, Klacht& Company. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL.

Leidt een open gesprek niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met www.klachtencompany.nl.

U kunt uw klacht sturen door een mail te sturen naar:  p3nl@klachtencompany.nl

Bij een algemene vraag kunt u overleggen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris in de zorg.

T 088 – 234 16 00
E 
info@klachtencompany.nl