Werkwijze en tarieven

Counseling

Kennismaking en intake

In het eerste gesprek worden vragen en klachten geïnventariseerd. Het gesprek zal in het teken staan van een seksuele anamnese. Hierin komen onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Wat is er precies aan de hand?
 • Hoe is het ontstaan?
 • Wanneer worden deze klachten ervaren?
 • Door welke factoren wordt het probleem beïnvloed?
 • Wat is er al gedaan om het probleem op te lossen?

Aan het einde van het eerste gesprek wordt besproken óf en hoe de vraag in behandeling kan worden genomen door een consulent seksuele gezondheid NVVS.

Wanneer de hulpvraag te complex is of medisch van aard, wordt er (eerst) doorverwezen naar bijv een arts-seksuoloog NVVS, psycholoog- seksuoloog NVVS of een bekkenfysio. 

Plan van aanpak

In het tweede gesprek wordt er zo nodig nog aanvullende informatie gevraagd. Ook wordt het plan van aanpak besproken. Dit omvat:

 • Voorstel van het begeleidingsplan
 • Verwachte duur van de begeleiding


De begeleiding

Een kortdurend counselingstraject bestaat uit doelgericht werken aan verandering door middel van praten en oefening.

De begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inzicht gevende gesprekken
 • Concrete adviezen
 • Psycho-educatie
 • Schriftelijke informatie en bruikbare websites
 • Praktische oefeningen voor thuis, individueel of voor samen met partner

Evaluatie

Aan het einde van de begeleiding plannen we een evaluatie en kijken we of je (samen) verder kunt, of dat er nog iets nodig is. Daarnaast evalueren we samen het counselingstraject.

Deskundigheidsbevordering en advies

Voor informatie en advies kan er vrijblijvend contact opgenomen worden. De tarieven zijn afhankelijk van de wensen. Na het inventariseren hiervan wordt een offerte op maat gemaakt.

Positieve gedragsverandering

Kennismaking en intake

Het eerste gesprek staat in het teken van de probleemverkenning.

Ook bespreken we of er al een diagnose is gesteld , of dat er op grond van de problematiek eerst onderzoek plaats moet vinden en/of diagnose gesteld moet worden.

Wanneer er eerst onderzoek dient plaats te vinden, kan er doorverwezen worden naar een (medisch) specialist als een psychiater of arts-/ GZ psycholoog- seksuoloog.

Wanneer er geen onderzoek hoeft plaats te vinden starten we in het tweede gesprek met de introductie van het “Vat van Zelfwaardering”.

Traject

Afhankelijk van de problematiek duurt een traject gemiddeld 8 bijeenkomsten

Positieve gedrags verandering

Kennismaking en intake

Het eerste gesprek staat in het teken van de probleemverkenning.

Ook bespreken we of er al een diagnose is gesteld , of dat er op grond van de problematiek eerst onderzoek plaats moet vinden en/of diagnose gesteld moet worden.

Wanneer er eerst onderzoek dient plaats te vinden, kan er doorverwezen worden naar een (medisch) specialist als een psychiater of arts-/ GZ psycholoog- seksuoloog.

Wanneer er geen onderzoek hoeft plaats te vinden starten we in het tweede gesprek met de introductie van het “Vat van Zelfwaardering”.

Traject

Afhankelijk van de problematiek duurt een traject gemiddeld 8 bijeenkomsten

Thuisbegeleiding op maat

Kennismaking

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we wat de hulpvragen zijn. Deze kunnen liggen op het gebied van

 • psycho-educatie
 • prikkelverwerking
 • sociale vaardigheden
 • praktische vaardigheden
 • ondersteuning en inzicht bieden aan je omgeving.

De begeleiding

In de eerste paar maanden nemen we de tijd om elkaar te leren kennen en starten we met het opstellen van een begeleidingsplan. We werken doelgericht en evalueren de doelen 1 a 2 keer per jaar.

De begeleiding zal altijd een traject op maat zijn.

Thuis begeleiding op maat

Kennismaking

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we wat de hulpvragen zijn. Deze kunnen liggen op het gebied van

 • psycho-educatie
 • prikkelverwerking
 • sociale vaardigheden
 • praktische vaardigheden
 • ondersteuning en inzicht bieden aan je omgeving.

De begeleiding

In de eerste paar maanden nemen we de tijd om elkaar te leren kennen en starten we met het opstellen van een begeleidingsplan. We werken doelgericht en evalueren de doelen 1 a 2 keer per jaar.

De begeleiding zal altijd een traject op maat zijn.

Tarieven

Tarieven

Het werk van de consulent seksuele gezondheid NVVS wordt op dit moment nog niet vergoed via de basiszorg of aanvullende zorgverzekering. 

In veel gevallen zal een indicatie vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) mogelijk zijn. Er kan hiervoor contact opgenomen worden met de gemeente, maar begeleiding bij het aanvragen van een budget is ook mogelijk. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met me op.

Voor meer informatie, mogelijkheden en tarieven, neem vrijblijvend contact op